XRF

XRF (X-Işını Floresans Spektrometresi)

Spectro IQ II

xrf

Enerji dağılımlı X ışını floresans analizi (XRF) sıvı, katı, toz her çeşit numunede elementel analiz yapmak için kullanılan en iyi analitik tekniklerden birisidir.

Sodyumdan (Na-11) Uranyuma (U-92) kadar olan element konsantrasyonlarını ppm seviyesinde yüksek hassasiyetle verebilmektedir.

xrf4