TGA

TGA (Termogravimetrik Analiz Cihazı)

Perkin Elmer Diomand TG/DTA

tga

TG/DTA Cihazı ile malzemelerin sıcaklığa bağlı olarak kütle değişimleri, aktivasyon enerjileri,kristalleşme sıcaklıkları, camsı geçiş sıcaklıkları, erime ve kaynama sıcaklıkları, öz ısı, reaksiyon kinetiği, ısıl kararlılık gibi termal özellikleri incelenebilmektedir.

Sistemdeki fırın 25-1200 °C arasında, sıcaklığın istenen sürelerde istenildiği kadar artırabilecek şekilde programlanabilir.