SEM

SEM Taramalı Elektron Mikroskobu

sem5

Malzemelerin yapılarını mikro ve nano boyutta görüntüleyebilmektedir. Kullanılan SE dedektörü ile topografik 3 boyutlu görüntü, BSE dedektörü ile atomik kontrasta bağlı 2 boyutlu görüntü sağlanmaktadır. Ayrıca EDX dedektörü ile de yapıların elementel içeriği nicel ve nitel olarak bulunabilmekte ve haritalandırma ile resim üzerinde elementlerin dağılımı izlenebilmektedir.

Quanta 250 SEM cihazı ile iletken olmayan örnekler, kaplama yapılmadan incelenebilmekte ve ESEM modu sayesinde nemli örneklerle de çalışılabilmektedir.

Merkezimizde bulunan elektron mikroskopları ve donanımları aşağıdaki gibidir:

Philips XL 30S FEG:

  • SE Detektörü
  • BSE Dedektörü
  • EDX Dedektörü (EDAX)

semsem4

FEI QUANTA 250 FEG:

  • SE Detektörü
  • BSE Dedektörü
  • EDX Dedektörü (Oxford Aztec)
  • ESEM Detektörü
  • STEM Dedektörü