Hakkımızda

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Araştırma (İYTE-MAM) Aralık 2001’de kurulmuştur. Amacı ülkemizin mevcut hammadde kaynaklarının değerlendirilmesi ve yükse teknoloji malzemelerinin geliştirilmesi yönünde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında araştırmalar yapmak, disiplinlerarası çalışmaları teşvik ve organize ederek bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuar olanaklarını sağlamaktır.

Merkez, belirtilen amaç doğrultusunda,

  • Bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmayı,
  • Bölümler arası ortak araştırmaları desteklemeyi,
  • Enstitüsü’deki diğer araştırma birimleriyle ortaklaşa kullanılması planlanan laboratuar donanımının Merkez’de bir araya getirilerek daha etkin kullanımını sağlamayı,
  • Enstitü’de yapılan yüksek lisans-doktora tezi çalışmaları ve diğer araştırmalarda, araştırmacıların Merkez’in olanaklarından yararlanmasını sağlamayı,
  • Endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelişmesine olanak sağlayacak araştırma ve uygulama projelerini yürütmeyi,
  • Özel ve kamu ve kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermeyi, seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemeyi,
  • Söz konusu alanlarda ulusal ve uluslar arası işbirliğini hedeflemektedir.